FermStabil

komplex přísad do substrátů BPS

pro udržení dynamické rovnováhy

mikrobiálního systému reaktoru BPS


optimalizuje proces fermentace

stimuluje činnost bakterií ve fermentoru

pomáhá stabilizovat neutralizační kapacitu reaktoru

zvyšuje výkonnost metanogenních bakterií

brání inhibici metanogeneze sirovodíkem

omezuje koncentraci čpavku v bioplynuzefektivňuje výrobu bioplynu

snižuje spotřebu substrátů při zachování produkce BP

urychluje rozpouštění živin v substrátech

podporuje produkci bioplynu s vyšším obsahem metanu

ulehčuje míchatelnost substrátu v reaktoru

zlevňuje vlastní provoz systému


šetří náklady na provoz bps

efektivnějším využitím živin ze substrátů

eliminací sirovodíku a usazenin nerozpustných sulfidů ve fermentoru

snížením usazenin ve spalovacím a výfukovém systému

zlepšením homogenizace kvasného substrátu 


zlepšuje vlastnosti digestátu

zvyšuje obsah využitelného dusíku pro rostliny

zvyšuje obsah využitelné síry pro rostliny

snižuje náklady na nákup potřebných hnojiv

omezuje zápach a nežádoucí emise v okolí BPS

usnadňuje aplikaci digestátu na pozemky


FermStabil pomáhá zvyšovat efektivitu provozu BPS
a chrání zařízení reaktoru i okolí stanice

 

Více informací

 

  

  

                 


Rovnováha pro BPS

Kontakt

   www.agct.eu

 

 

 

 FermStabil

pomáhá a chrání

Pro udržitelný rozvoj.